ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • ព័ត៌មានអំពីការព្យាបាលដោយពន្លឺ Photobiomodulation ឆ្នាំ 2023 ខែមីនា

    នេះគឺជាការអាប់ដេតចុងក្រោយបង្អស់លើការព្យាបាលដោយពន្លឺ photobiomodulation៖ ការសិក្សាថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុង Journal of Biomedical Optics បានរកឃើញថា ការព្យាបាលដោយពន្លឺពណ៌ក្រហម និងជិតអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដអាចកាត់បន្ថយការរលាកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព និងលើកកម្ពស់ការជួសជុលជាលិកាចំពោះអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹង។ទីផ្សារសម្រាប់ photobiomodul...
    អាន​បន្ថែម