វិសាលភាពអាជីវកម្ម

អ្នកដឹកនាំក្នុងការផលិតឧបករណ៍សុខភាពអុបទិក បច្ចេកវិទ្យាដែលមានប៉ាតង់ស្នូល អនុញ្ញាតឱ្យ OEM/ODM Ingenuity

ផលិតផលបានគ្របដណ្តប់ជាង 100 ប្រទេស និងតំបន់ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប អាមេរិក ប៉ាស៊ីហ្វិក មជ្ឈិមបូព៌ា អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។

សំបុត្រទៅ 1